Działka usługowa w atrakcyjnej cenie DĄBIE !

Działka na sprzedaż Szczecin, Dąbiepow. 1779,00 m2444 000 zł

pow. działki 1779,00 m2
Symbol
26/KWC/OGS
Rodzaj nieruchomości
DZIAŁKA
Rodzaj transakcji
SPRZEDAŻ
Status
AKTUALNA
Rodzaj rynku
WTÓRNY
Cena
444 000,00 PLN
Cena za m2
249,58 PLN
Cena negocjowana
Kraj
POLSKA
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat
Szczecin
Gmina
Szczecin
Miejscowość
Szczecin
Prawobrzeże /lewobrzeże
PRAWOBRZEŻE
Dzielnica - osiedle
Dąbie
Położenie działki
TEREN PŁASKI
Wygląd działki
PUSTA
Możliwa zabudowa
PRZEMYSŁOWA
Powierzchnia działki
1 779,00 m2
Kształt działki
PROSTOKĄT
Rodzaj działki
USŁUGOWA
Forma własności działki
WŁASNOŚĆ
Udział w działce
CAŁOŚĆ
Droga dojazdowa
GRUNTOWA
Rodzaj nawierzchni
POLNA
Dostępne sieci
WODA, PRĄD, GAZ
Rodzaj kanalizacji
SZAMBO
Źródło wody
WODA MIEJSKA
Uciążliwość okolicy
CICHE
Czy jest KW
Warunki gruntowe
DOBRE

***BEZPŁATNIE POMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTU*** 

Przedmiotem oferty, jest działka usługowa w miejscowości Szczecin w dzielnicy Dąbie. 

Przedstawiam Państwu bardzo interesującą działkę usługową o powierzchni 1779 m2 . Działka znajduje się ok. 20 min od centrum Szczecina oraz ok .15 minut od Goleniowskiego Parku Przemysłowego. 

Działki są objęte MPZP :

UCHWAŁA NR XXXV/950/17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego `Trzebusz - Chełszcząca` w Szczecinie


MPZP w skrócie:

§ 14.
Teren elementarny D.D.6108.U,P,S


1. Ustalenia funkcjonalne:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa, produkcyjna, magazynowa i składy;
2) zakazuje się realizacji usług w zakresie oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej;
3) dopuszcza się usługi m.in. w zakresie:
a) logistyki, transportu, telekomunikacji, działalności w ramach parku technologicznego;
b) działalności socjalnej towarzyszącej głównej funkcji terenu,
c) handlu detalicznego i hurtowego;
4) dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2 ;
5) dopuszcza się lokalizację wydzielonych parkingów dla samochodów ciężarowych;
6) dopuszcza się lokalizację mieszkań funkcyjnych;
7) w wydzieleniu wewnętrznym 1.U ustala się usługi, z dopuszczeniem między innymi lokalizacji mieszkania funkcyjnego, budynku administracyjno – socjalnego. 
2. Ustalenia ekologiczne:
1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 25%;
2) w wyznaczonym pasie korytarza ekologicznego, oznaczonym na rysunku planu, obowiązują ustalenia § 6 ust. 2 pkt 6.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 75%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej: od 0,0 do 1,5;
4) maksymalna wysokość zabudowy: 15 m, z zastrzeżeniem pkt 6;
5) budynki kryte dachami o dowolnej geometrii, z zastrzeżeniem pkt 7;
6) dla terenu objętego wydzieleniem wewnętrznym 1.U oznaczonym na rysunku planu, maksymalna wysokość zabudowy: 9,5 m;
7) dla terenu objętego wydzieleniem wewnętrznym 1.U oznaczonym na rysunku planu, budynki kryte dachami stromymi;
8) dopuszcza się realizację maksymalnie dwóch mieszkań funkcyjnych w budynku wspólnym z prowadzoną działalnością gospodarczą;
9) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 3 000 m2 , z zastrzeżeniem pkt 10;
10) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych w wydzieleniu wewnętrznym 1.U: 1 400 m2 ;
11) dopuszcza się lokalizację: a) wolno stojących tablic reklamowych lub wolno stojących urządzeń reklamowych (będących szyldami); o maksymalnej wysokości 7,5 m i łącznej powierzchni ekspozycyjnej jednostronnie nie przekraczającej 18,0 m2 , b) tablic reklamowych, na wydzielonej na ten cel części elewacji, stanowiącej stały element wystroju architektonicznego, o powierzchni nie przekraczającej 10% elewacji.
4. Ustalenia zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
1) minimalna powierzchnia działki: 3000 m2 (z wyłączeniem terenu 1U), z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 pkt 4;
2) minimalna szerokość frontu działki przylegającej do pasa drogowego (z wyłączeniem terenu 1U) ul. Wolińskiej (D.D.6129.KD.D): 60,0 m, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 pkt 4;
3) w pasie terenu o szerokości min. 100,0 m, bezpośrednio przylegającym do linii rozgraniczającej ul. Wolińskiej (D.D.6129.KD.D), kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ul. Wolińskiej zawarty w przedziale od 80o do 100o .
5. Ustalenia komunikacyjne:
1) obsługa terenu z ulic: D.D.6125.KD.L (ul. Uranowej) lub D.D.6129.KD.D (ul. Wolińskiej);
2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5.
6. Ustalenia inżynieryjne:
1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: D.D.6125.KD.L, D.D.6129.KD.D, D.D.6130.KD.D, D.D.6108.U,P,S, D.D.6106.WS, D.D.6109.WS;
2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę sieci elektroenergetycznej nn w nowej lokalizacji;
3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i budowę jako sieci kablowych w nowej lokalizacji; 4) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych SN/nn i realizację sieci elektroenergetycznych.

Dostępne media w drodze dojazdowej:
- woda
- prąd
- gaz

Brak kanalizacji - do wykonania szambo lub przydomowa oczyszczalnia.


Zapraszam na prezentację 
Paweł Janowicz
Krawiec Nieruchomości  
Nr. licencji : 26920 
Tel. 607 896 557 
www.krawiecnieruchomosci.pl 


***SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI ZA GOTÓWKĘ*** 
RABAT NA PROWIZJE BIURA przy transakcji wiązanej
Pomoc w odbiorze lokalu od dewelopera 
 
WSPÓŁPRACUJEMY RÓWNIEŻ Z:  
Firmą remontową,  
wykończeniową,  
transportową,  
sprzątającą, 
ubezpieczeniową,  
oświetlenia i mebli Desginerskich (15%Zniżki) 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /
Dz.U.Nr
. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Newsletter

Nie przegap okazji! Najatrakcyjniejsze oferty na rynku nieruchomości często sprzedają się zanim zdążą trafić na portale ogłoszeniowe. Dowiedz się o naszych najświeższych ofertach szybciej niż inni!

Copyrights © Krawiec Nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.